Chiến lược con người

Nguồn nhân lực chính là tài sản quý giá của Doanh nghiệp, là thành phần chính xây dựng nên một doanh nghiệp vững bền.

Nguồn nhân lực chính là tài sản quý giá của Doanh nghiệp, là thành phần chính xây dựng nên một doanh nghiệp vững bền.

Chúng tôi luôn mong muốn tuyển dụng tất cả những nhân viên nhiệt huyết, năng động, sáng tạo phát huy tối đa khả năng và kiến thức chuyên môn cho công việc.

Trên hết, Daisangroup đặc biệt chú trọng công tác đào tạo.

Mỗi năm, chúng tôi dành ra hơn 2 tháng để đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho toàn bộ nhân viên trải đều trong cả năm. Từ đó, kiến thức luôn được nâng cao, chất lượng sản phẩm tạo ra nhờ thế mà cũng đạt được sự hài lòng nơi khách hàng