Daisanplus là công cụ tìm kiếm thông tin chuyên biệt về lĩnh vực công nghiệp xây dựng trên Internet. Bao gồm tin tức, hình ảnh, sản phẩm, video, địa chỉ, tên miền chuyên về lĩnh vực công nghiệp mới nhất hiện nay. Dữ liệu của Daisanplus luôn được cập nhật hàng ngày thậm chí hàng giờ.