Giới thiệu chung

10/02/2020 11:48

Công ty Cổ Phần Xây Dựng Sản Xuất và Thương Mại Đại Sàn được thành lập năm 2009, trong hơn 10 năm hình thành và phát triển, Đại Sàn đã và đang trở thành đơn vị uy tín trong cung cấp vật liệu xây dựng và dịch vụ ngành xây dựng.

Lĩnh vực hoạt động

10/02/2020 10:52

Daisangroup hoạt động trên ba lĩnh vực chính: thi công hoàn thiện, phân phối bán lẻ và sàn thương mại điện tử

Môi trường và xã hội

10/02/2020 11:42

Với mục tiêu phát triển bền vững, Daisangroup luôn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong các công trình xây dựng.

Chiến lược con người

10/02/2020 11:17

Nguồn nhân lực chính là tài sản quý giá của Doanh nghiệp, là thành phần chính xây dựng nên một doanh nghiệp vững bền.

Văn hóa doanh nghiệp

10/02/2020 11:55

Một doanh nghiệp không thể vững bền nếu không có sự đoàn kết. Tại Daisangroup, chúng tôi luôn hướng đến sự đoàn kết đầu tiên để xây dựng tiền đề phát triển vững mạnh.

DAISANGROUP - CHUYÊN BIỆT ĐỂ KHÁC BIỆT

16/12/2018 17:17

Hưởng ứng sự ra đời và phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sàn thương mại điện tử như một hình thức kinh doanh online mang lại nhiều giải pháp hữu ích và thiết thực cho người dùng. Nắm bắt được xu hướng đó, Đại Sàn là doanh nghiệp đầu tiên đầu tư áp dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động kinh doanh của toàn doanh nghiệp, xây dựng nên một website chuyên nghiệp và không ngừng cố gắng khai thác tối đa trong môi trường kinh doanh trực tuyến nhiều tiềm năng.