CPI là gì
Trở thành một phần của cộng đồng các nhà kinh tế học không chuyên

CPI là viết tắt của Consumer Price Index, là chỉ số giá tiêu dùng, được sử dụng để đo lường mức độ thay đổi giá cả của các mặt hàng và dịch vụ tiêu dùng theo thời gian. CPI thường được sử dụng để tính toán lạm phát, là sự gia tăng giá cả chung của các hàng hóa và dịch vụ theo thời gian.

CPI được tính toán bằng cách lấy giá của một giỏ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trong một thời kỳ nhất định, chia cho giá của giỏ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trong một thời kỳ cơ sở, và nhân với 100. Ví dụ, nếu giá của giỏ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trong tháng 1 năm 2023 là 1.000 đô la, và giá của giỏ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trong tháng 1 năm 2022 là 900 đô la, thì CPI tháng 1 năm 2023 sẽ là 1.111,11. Điều này có nghĩa là giá cả của các hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đã tăng 11,11% từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023.

CPI được tính toán bởi các cơ quan thống kê của các quốc gia. Ở Hoa Kỳ, cơ quan thống kê chịu trách nhiệm tính toán CPI là Cục Thống kê Lao động (BLS).

CPI là một chỉ số quan trọng đối với các nhà kinh tế, các nhà đầu tư và người tiêu dùng. Các nhà kinh tế sử dụng CPI để theo dõi lạm phát và để đưa ra các dự báo kinh tế. Các nhà đầu tư sử dụng CPI để đánh giá giá trị của tài sản và để đưa ra các quyết định đầu tư. Người tiêu dùng sử dụng CPI để điều chỉnh thu nhập và chi tiêu của họ cho phù hợp với lạm phát.


Dự báo xu hướng mua sắm 2025 tại thị trường Việt Nam