ĐẠI SÀN - SỨ MỆNH, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sứ mệnh của chúng tôi là giúp việc kinh doanh của Việt Nam và thế giới dễ dàng hơn. Trở thành một nơi làm việc chuyên nghiệp, trở thành sàn B2B chuyên bán buôn, kết nối các doanh nghiệp. Là nơi tìm kiếm thông tin và sản phẩm chuyên biệt xác minh.

 

Công ty Cổ Phần Xây Dựng Sản Xuất và Thương Mại Đại Sàn được thành lập năm 2009, trong hơn 10 năm hình thành và phát triển, Đại Sàn đã và đang trở thành đơn vị uy tín trong cung cấp vật liệu xây dựng và dịch vụ ngành xây dựng.

10 năm qua, dù trải qua những khó khăn, đã thay đổi và biến đổi thị trường từng ngày nhưng chúng tôi vẫn luôn giữ vững sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Đại Sàn:

 Các giải thưởng