ĐẠI SÀN - SỨ MỆNH, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sứ mệnh của chúng tôi là giúp việc kinh doanh của Việt Nam và thế giới dễ dàng hơn. Trở thành một nơi làm việc chuyên nghiệp, trở thành sàn B2B chuyên bán buôn, kết nối các doanh nghiệp. Là nơi tìm kiếm thông tin và sản phẩm chuyên biệt xác minh.

Xem chi tiết

Lĩnh vực hoạt động


Daisangroup hoạt động trên ba lĩnh vực chính: thi công hoàn thiện, phân phối bán lẻ và sàn thương mại điện tử