Quy trình xuất nhập kho hàng cho doanh nghiệp

Quy trình xuất nhập kho hàng cho doanh nghiệp

Trong mỗi doanh nghiệp các quy trình nhập xuất kho hàng hoá cho doanh nghệp là quy trình mà được các nhà quản lý quan tâm đặc biệt. Và quy trình đó là như thế nào, cách thức tiến hành ra sao hãy tìm hiểu để rõ hơn về nó nhé.

Quy trình nhập kho hàng hóa cho doanh nghiệp

Để tìm hiểu các quy trình nhập kho hàng hóa cho doanh nghiệp thì các bước dưới đây sẽ giúp chúng ta hiểu rõ về quy trình đó:

  • Bước 1: Khi mua hàng về, nhân viên mua hàng, hoặc người nhập hàng sẽ có yêu cầu nhập kho hàng hóa. Yêu cầu nhập kho này có thể lập thành mẫu hoặc bằng lời nói, tùy theo quy định của từng doanh nghiệp.
  • Bước 2: Kế toán kho nhận được yêu cầu nhập kho, và lập phiếu nhập kho (Có những đơn vị, phiếu nhập kho được thủ kho lập, sau khi đã có sự thống nhất của kế toán kho).Phần mềm quản lý kho nhập kho được lập thành nhiều liên: 1 liên lưu tại sổ, giao cho nhân viên mua hàng 2–3 liên để làm thủ tục nhập kho.
  • Bước 3: Sau khi có phiếu nhập kho, nhân viên mua hàng sẽ giao hàng hóa cho thủ kho của doanh nghiệp.
  • Bước 4: Hàng hóa được kiểm đếm và nhập kho (Những doanh nghiệp giao cho thủ kho lập phiếu nhập kho, thì hàng sẽ được kiểm đểm trước khi viết phiếu nhập kho.) Trường hợp vật tư hàng hóa có thừa, thiếu, Thủ kho phải lập biên bản và báo cáo ngay với người có trách nhiệm để xử lý theo quy định.
  • Bước 5: Sau khi nhập kho, thủ kho sẽ ký nhận hàng hóa vào phiếu nhập kho, lưu lại một liên và ghi thẻ kho, một liên sẽ giao lại cho kế toán kho, một liên sẽ giao lại cho người người nhập hàng.
  • Bước 6: Căn cứ vào phiếu nhập kho, kế toán kho sẽ ghi sổ kho và hạch toán hàng hóa nhập kho.
 

Quy trình xuất nhập kho hàng cho doanh nghiệp

Trên là những bước để hoàn thành quy trình nhập kho hàng hóa cho doanh nghiệp.

Quy trình xuất kho hàng hóa cho doanh nghiệp.
Cũng như quy trình nhập kho hàng hóa thì phần mềm quản lý kho ERPcũng có một quy trình xuất kho hàng hóa cũng được thông qua các bước để thực hiện thật tốt quy trình xuất kho hàng hóa cho doanh nghiệp. Các bước trong Quy trình xuất kho hàng hóa cho doanh nghiệp như sau:
• Bước 1: Khi có nhu cầu sử dụng hàng hóa, vật tư, hoặc bán hàng, nhân viên có nhu cầu sẽ lập Yêu cầu xuất kho. Yêu cầu xuất kho sẽ được lập thành mẫu hoặc bằng miệng, tùy theo quy định của từng doanh nghiệp
• Bước 2: Kế toán kho tiến hành lập Phiếu xuất kho và chuyển cho Thủ kho. Phiếu xuất kho được lập thành nhiều liên: Một liên lưu tại quyển, những liên còn lại giao Thủ kho. Tùy quy định của từng đơn vị để quy định số liên của Phiếu Xuất kho.
• Bước 3: Thủ kho nhận Phiếu xuất kho và tiến hành xuất kho cho nhân viên yêu cầu xuất kho
• Bước 4: Nhân viên nhận vật tư, hàng hóa nhận hàng và ký vào Phiếu xuất kho và nhận 1 liên
• Bước 5: Thủ kho nhận lại một liên Phiếu xuất kho, tiến hàng ghi thẻ kho, trả lại Phiếu xuất kho cho kế toán
• Bước 6: Kế toán ghi sổ kho và hạch toán hàng xuất

Vật tư hàng hóa tồn kho là tài sản được quản lý chặt chẽ trong doanh nghiệp. Với những doanh nghiệp thương mại và sản xuất, sẽ tùy vào khả năng quản lý, cũng như nhân sự và lĩnh vực kinh doanh của mình để có quy trình xuất kho cho mình. Những quy trình của phần mềm quản lý kho này phải đảm bảo yêu cầu quản lý, nhưng không gây cản trở, vẫn đảm bảo thuận tiện trong công tác kinh doanh.

 

Quy trình xuất nhập kho
Khi xuất nhập hàng hóa cho doanh nghiệp cần:
+ Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập / xuất hàng theo đúng quy định.
+ Thực hiện việc nhập và xuất hàng cho cá nhân liên quan.
+ Nhận các chứng từ giao hàng, yêu cầu xuất hàng, lưu và chuyển cho bộ phận mua hàng hoặc kế toán theo quy định.
Xem thêm: Quy trình quản lý kho theo ISO cho doanh nghiệp
Như vậy quy trình nhập xuất hàng hóa cho các doanh nghiệp là vô cùng quan trọng đối với các công việc cũng như các bộ phận khác của doanh nghiệp. Điều đó đòi hỏi thực hiện các quy trình nhập xuất hàng hóa phải rõ ràng, chính xác đảm bảo tính an toàn, hiệu quả cho doanh nghiệp.